Івасечко Ольга Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івасечко Ольга Ярославівна
Івасечко.jpg
к. пол.н., асистент
Дата народження 1983 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Галузь наукових інтересів Історія та теорія української політичної науки;

Концепції відродження та шляхи розбудови української державності у теоретичній спадщині вітчизняних науковців та діячів національного відродження кінця ХІХ- першої третини ХХ ст.

Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник доктор політичних наук, доцент Турчин Ярина Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра політології та міжнародних відносин

Івасечко Ольга Ярославівна — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась у 1983 році.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка .

Асистент кафедри політології НУ «Львівська політехніка» з грудня 2007 р.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.

Дисертаційне дослідження на тему: Державотворчі ідеалиРостислава Лащенка: політико-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. політ.наук: 23.00.01 / Івасечко Ольга Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2012. - 196 с.

Науковий керівник: доктор політичних наук,доцент Турчин Ярина Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Соціальна політика

Європейський Союз у міжнародних відносинах

Наукові інтереси

Історія та теорія української політичної науки;

Концепції відродження та шляхи розбудови української державності у теоретичній спадщині вітчизняних науковців та діячів національного відродження кінця ХІХ- першої третини ХХ ст.

Вибрані публікації

  • Від автономії до самостійності: ідея федералізму в теоретичнихпрацях вітчизняних учених демократично-народницького напряму (міжвоєнний період) / О. Івасечко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб.наук. пр.] / НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — Вип. 21. — С. 18-25. — Бібліогр.: 12 назв.
  • Громадсько-політична діяльність Ростислава Лащенка в еміграції / О. Івасечко // Друга міжнародна науково-практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті.Українська діаспора у світовій цивілізації» : тези доп., 18-20 черв. 2008 р.,Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Міжнар. ін-т освіти, культурита зв’язків з діаспорою. — Л., 2009. — С. 53-55. — Бібліогр.: 7 назв.
  • Наукова діяльність українських вчених-емігрантів в міжвоєнний період: народницько-демократичний напрямок / О. Івасечко // Гуманітарніта соціальні науки : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. HSS-2009, 14-16трав. 2009 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-воНац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 141-142. -Бібліогр.: 7 назв.
  • Р. Лащенко про значення «Руської правди» вполітико-правовому розвитку українського народу / О. Івасечко // Проблемидержавотворення в Україні: минуле і сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав.2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 37-44. -Бібліогр.:5 назв.
  • Ростислав Лащенко про конституційні засади розбудови УНР /О. Івасечко // Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле,сучасне, майбутнє : матеріали V Міжнар. наук. конф., 15-16 листоп. 2008 р.,Житомир / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. — С. 223-229. —Бібліогр.: 10 назв.
  • Р. Лащенко пророль мови, освіти та культури у розв’язанні проблем українського державотворення / О. Івасечко // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали II Міжнар. конф. молодих вчен. HSS-2010, Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 184-185. — (2-йМіжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89