Ємець Володимир Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ємець Володимир Федорович
Emetc.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 28 квітня 1956 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів обробка сигналів та зображень; некоректно поставлені задачі математичної фізики.
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2001 р
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин , Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Ємець Володимир Федорович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 28 квітня 1956 року.

Освіта

 • 1978 р. — Львівський державний університет ім. І. Франка, механіко-математичний факультет;
 • 1983-1985 рр. — аспірантура ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;
 • 1985 р. — кандидатська дисертація «Обернені граничні задачі розсіяння ультразвуку замкненими тілами», інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
 • 1997 р. — Доктор фізико-математичних наук.

Тема докторської дисертації — «Обернені граничні задачі розсіяння пружних хвиль локальними об’єктами (асимптотичний підхід) [Текст]: дис. д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Ємець Володимир Федорович Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л., 1996. — 329 л.

Професійний досвід:

 • 1978-1997 — розробка методів дослідження прямих та обернених задач дифракції пружних хвиль замкненими об’єктами;
 • з 1998 по даний час — розробка методів обробки складноструктурованих зображень.

Професійна діяльність:

 • 1978-1985 — м.н.с. ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;
 • 1985-1998 — ст. н. с. ІППММ ім.. Я.С.Підстригача НАН України;
 • 1998-2001 — доцент кафедри ЕОМ;
 • з 2001 по даний час — професор кафедри ЕОМ.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Наукові інтереси

Обробка сигналів та зображень; некоректно поставлені задачі математичної фізики.

Фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла, теорії обернених задач розсіяння пружних хвиль, неруйнівного контролю та механіки руйнування.

Основні наукові здобутки стосуються розробки математичних моделей та ефективних числових підходів дослідження хвильових процесів в акустичних і пружних середовищах з пружними неоднорідностями.

Запропонував стійкі ефективні алгоритми дистанційного визначення форми та фізико-механічних властивостей пружних об’ємних і тонкостінних розсіювачів.

Наукові інтереси відповідають сучасним запитам ультразвукової діагностики та неруйнівного контролю, механіки руйнування, теорії обернених задач розсіяння хвиль.

Вибрані публікації

Автор більше 100 наукових праць, зокрема:

 1. Ємець В.Ф. Моделювання та інтерпретація даних розсіяння ультразвуку локальними об’єктами. — Львів: Фенікс, 2001. — 254 с.
 2. Емец В.Ф. Плоская обратная задача рассеяния упругих волн тонкостенным включением большой жесткости // Акуст. журн. 1995. — Т. 41, — № 3.
 3. Kit H. S., Kunets Ya. I., Yemets V. F. Elastodynamic scattering from athin—walled inclusion of low rigidity // Int. J. Eng. Sci. 1999. — 37. — P.331–345.
 4. Emets V. F., Kunets Ya. I., Matus V. V. Scattering of SH waves an elasticthin-walled rigidly supported inclusion // Archive of Applied Mechanics. 2004. — 73. — P. 769-780.
 5. Emets V. F.Effective computation of high-frequency plane waves fieldscattered on electrically resistive strip // Survey of electrotechnics. 2007. — V. 2007, — N 2.
 6. Emets V. F.A simulation tool for ultrasonic NDT of elastic material witha thin plane inclusions // Polish Journal of environmental studies. 2008. — V. 12, — N 2A.
 7. Ємець В.Ф. Моделювання та інтерпретація даних розсіяння ультразвуку локальними об’єктами. — Львів, Фенікс, 2001. — 254 с.
 8. Emets V.F., Kit H.S., Kunets Y.I. Interaction oftime-harmonic SH waves with a crack-like inclusion: edge region analysis //Int. Journal of Fracture, 1998, — V. 94, No. 1, — pp. 51-62.
 9. Емец В.Ф., Кит Г.С., Кунец Я.И. Асимптотическое поведение решения задачи рассеяния упругой волны тонкостенным инородным включением //Известия Росийской АН. Механика твердого тела. 1999, — №3. — С. 55-64.
 10. Emets V.F., Kit H.S., Kunets Y.I. Elastodynamic scatteringfrom a thin-walled inclusion of low rigidity // Int. Journal of EngineeringScience. 1999, — V.37, N2. — P. 331-345.
 11. Ємець В.Ф., Мархивка В.С. Регуляризуючий алгоритм обробки сигналів, сформованих РСА // Вісник ДУ «Львівська Політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. 2000, — № 398, — c. 136-139

Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус кім. 612, 613, 614.

Tел.: (032) 272-88-67, 258-23-15

E-mail: vfemets(at)polynet.lviv.ua